طریقه وصل شدن به کتابخانه دیجیتال ابتدا روی عکس زیر کلیک می کنیم وبعد با username:abouzar.rastegarوبا password:555556  واگروصل نشد با یوزر دوم که شامل username:abouzarrastegarوبا password:555556